چرخ (جایزه نوبل فیزیک - روز دامپزشکی)

583
از سری برنامه های چرخ - کاری از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان )(www.isti.ir)
pixel