معرفی کتاب راهکار مدیریت پروژه سازمانی سهیل قولوبی

25

معرفی کتاب راهکار مدیریت پروژه سازمانی مهندس سهیل قولوبی در انجمن مهندسی هزینه ایران ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
pixel