بالا انداختن شانه هالتر نیمکت شیبدار

382

بالا انداختن شانه هالتر نیمکت شیبدار Barbell Incline Shoulder Raise

ایران بادی بیلدینگ
ایران بادی بیلدینگ 1.3 هزار دنبال کننده