BAYRAKTAR TB2 - Tactical UAS

673

Bayraktar Block B یک پهپاد تاکتیکی ترکیه ای است که با سرمایه گذاری مشترک Kale-Baykar توسعه داده شده و در درجه اول برای نیروهای مسلح ترکیه در نظر گرفته شده است .در حالی که نیروهای مسلح ترکیه ماموریت این پهپاد را نظارت و شناسایی تاکتیکی عنوان می کنند استاندارد های بین المللی آن را در سطح یک پهپاد با سقف پروازی بالا و مداومت پروازی طولانی (MALE) معرفی می کند.

مجید
مجید 313 دنبال کننده