گزارش شبکه تلویزیونی امید از نمایشگاه «مدرسه - کارآفرینی - خودباوری»

179

گزارش شبکه تلویزیونی امید از نمایشگاه «مدرسه - کارآفرینی - خودباوری» که در هنرستان شهید اندرزگو منطقه 3 تهران از تاریخ 20 اسفند 97 لغایت 22 اسفند 97 برگزار گردید.