برنامه نقطه - دیزاین در دنیای امروز

404
404 بازدید
اشتراک گذاری

این قسمت برنامه نقطه روز 18 فروردین 98 از شبکه چهار به نمایش در آمد که موضوع اصلی آن حول محور "ماهیت دیزاین و نقش آن در دنیای امروز" بود. مهمان برنامه استاد نژده هوانسیان بودند که به نقد و بررسی در این حوزه پرداختند. استاد نژده هوانسیان : استراتژیست دیزاین، برند و نوآوری مدرس دانشگاه های تهران و هنر دانش‌آموخته‌ی «مدیریت دیزاین» از دانشگاه برونل لندن