استان خوزستان، اهواز آماده سازی برای جلوگیری از سیل

539

این گزارش را یکی از فعالین محیط زیست از اهواز برای ما تهیه و ارسال کرده است. این شهروندخبرنگار در توضیح گزارش نوشته است: «همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید آب کارون به دلیل سیل و بارش بیش‌از حد باران بالا آمده است. ستاد بحران حاشیه کارون را با کیسه‌های شن  نشانه گذاری کرد

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.7 هزار دنبال کننده