نام گذاری آلکان ها (استاد مصلایی)

10,221
آموزشگاه کنکور هدف
آموزشگاه کنکور هدف 294 دنبال‌ کننده