با خاطره کیارستمی - کلوزآپ

1,169

فیلم براساس ماجرایی واقعی و با شخصیت های واقعی ساخته شده . «کلوزآپ» فیلمی است در باره شیفتگی انسان به احترام دیدن و پاس داشته شدن کرامت انسانی از سوی جامعه . شخصیت اصلی فیلم ، حسین سبزیان بر اساس علاقه مفرط و شباهت ظاهری به محسن مخملباف (همزمان با اکران فیلم «بایسیکل ران») ، خود را به خانواده آهنخواه ، مخملباف معرفی می کند . او پس از دستگیری در دادگاه اعتراف می کند که . . .