ویدئوی منتشر نشده از عملیات بیت المقدس (آزادسازی خرمشهر)

1,414
فیلم | ویدئوی منتشر نشده از عملیات بیت المقدس (آزادسازی خرمشهر) اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ ارسال کننده: صراط عشق سایت فرهنگی معرفتی صراط عشق @serateshgh.com
pixel