تا به حال از چه گزینه های تجهیز ابزاری استفاده کرده اید؟

40
لینک ویدیو مرجع: https://www.lynda.com/Web-Development-tutorials/What-tooling-options-have-you-used-past/580663/716722-4.html
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel