کنکور اسان است -وقتی مهندس بنائی مشاورت باشه معلومه رتبه برتر می شی !

53

شایان اوروجی رتبه ی برتری که با استفاده از دی وی دی های اموزشی کنکور اسان است و هم چنین مشاوره های مهندس بنائی که یکی از بهترین مشاوران کنکور اسان است می باشد ، توانسته رتبه 33 کنکور سراسری تجربی 98 شود شما هم می توانید با شرکت در طرح های کنکور اسان است و استفاده از مشاوره مشاورین برتر ، رتبه برتر کنکور شوید