واگذاری ابر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال 1398

310
رئیس جمهور در نشست مشترک با وزیر و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد سال آینده ابر شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) واگذار می شود. taminnews.ir tamin.news taminnews@
pixel