آموزشEdraw کارو فناوری نهم

40
tech.teacher_ hossieni 50 دنبال‌ کننده
40 بازدید
اشتراک گذاری
آموزشedraw نرم افزار مرتبط با پودمان الگوریتم درس کار و فناوری پایه نهم
pixel