سخنرانی درباره نیما یوشیج (استاد محمدعلی حسینیان)

2,532
www.sokhanvaran.org کانون سخنوران سخنرانی استاد محمدعلی حسینیان، بنیانگذار سخنوری حرفه ای در کشور درباره نیما یوشیج ابرمرد ادبیات معاصر ایران، در همایش ققنوس که به همت کانون سخنوران در بزرگداشت نیما برگزار شده است، ایراد گردیده است. باشد که دوستداران نیما و شعر نو حظ و بهره کافی و وافی را ببرند.

NoOra

11 ماه پیش
دکتر حسینیان ، استاد حرفه ای و متخصص
pixel