طنز "بازی با جملات" با لهجه شیرین شیرازی - شیراز

11,739

این طنز رو نبینی شادی لحظه ات رو از دست دادی......