اسلاوی ژیژک - «تصحیح سیاسی» و «تمامیت خواهی»

1,313
مصطفی 2 دنبال‌ کننده
1,313 بازدید
اشتراک گذاری
اسلاوی ژیژک - «تصحیح سیاسی» یکی از نمودهای خطرناک تمامیت خواهی و توتالیتاریسم است. در این درس گفتار اسلاوی ژیژک به بررسی مفهوم «تصحیح سیاسی» می پردازد. ترجمه این درس گفتار را با کمک زیر نویس می توانید دنبال کنید.
مصطفی 2 دنبال کننده
pixel