آموزش فن بیان: لحن - قسمت اول (دکتر زند)

26,466
www.sokhanvaran.org لحن چیست؟ بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه ارتباط اعتقاد دارند که لحن معادل فن بیان است. گو اینکه لحن را معادل کل فن بیان گرفتن کمی اغراق است ولی به هر روی مهمترین قسمت فن بیان را لحن تشکیل می دهد.

u_6697110

5 ماه پیش
عالی هستی شما دکتر زند عزیز
pixel