دکتر سید هادی سرکشیک زاده در شبکه یک و برنامه ونوس

1,802

دکتر سرکشیک زاده مدرس و کارشناس تحصیلی صدا و سیما و مولف انتشارات تخته سیاه با حضور در برنامه ونوس نکات مهمی را به داوطلبان گوشزد کرد www.drsarkeshikzadeh.com www.dinikonkoor.com