عامل محبوبیت سریع برخی چیزها چیست؟

19
سخنران: Dao Nguyen موضوع سخنرانی: چه رازی هست که مردم محتوا رو دوست داشته باشن؟ به داو نیگون (موسس بوز فید) برای نگاه اجمالی به تیمش که سوال ها، لیست ها و ویدئوهای وسوسه برانگیز تولید میکنند، ملحق شوید و در مورد اینکه آنها سیستمی را به منظور تشخیص اینکه چگونه مردم از محتوا برای ارتباط و ساختن فرهنگ استفاده میکنند بیشتر بدانید.
pixel