افشاگری متهم رديف چهارم دادگاه گروه عظام

2,607
ششمین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو
کلاکت 15.1 هزار دنبال کننده
pixel