گلهای اینتر -آتالانتا

229
اینتر ۷-۱ آتالانتا (هتریک ایکاردی و بانگا)
pixel