آموزش های ضروری برای کودکان

261

موضوع: توصیه های آموزشی مریم سادات پناهنده معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم پیرامون هفته ملی کودک * زمان: مهر ماه - سال تحصیلی 97 - 98 * مجری طرح: اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم * تهیه و تدوین: محمدحسین اعظمی، امیرمحمدشیرخدا * تکنیک ساخت: استفاده از پرده سبز(کروماکی) #اداره_کل_آموزش_و_پرورش_استان_قم