طراحی وب سایت از نقطه صفر | تمرین 2

243

بعد از اتمام دروس javascript حالا به دومین تمرین رسیدیم که در آن قراره از روی آدرس https://www.w3schools.com/js/exercise_js.asp تمرین کنیم. لطفا با من همراه باشید. http://www.alialaei.ir

علی علائی
علی علائی 125 دنبال کننده