معرفی تیم برگزاری مدلین ری‌ویو - اینترنت اشیا در سلامت

64
مدلین | MedLean
مدلین | MedLean 45 دنبال‌ کننده

معرفی تیم برگزاری مدلین ری‌ویو با موضوع اینترنت اشیا در سلامت (IoMT)

مدلین | MedLean
مدلین | MedLean 45 دنبال کننده