منصور شیرازیان در برنامه تلویزیونی حرف حساب

453

گفتگوی آقای امیر منصور شیرازیان مدیرعامل شرکت تولیدی نایلون سپید در برنامه تلویزیونی حرف حساب با موضوعات صادرات، کارآفرینی ، کسب و کار و رونق تولید یکشنبه 08/02/1398 شبکه یک سیما