معرفی سلسله اصحاب المهدی عج: اوتاد-ابدال-نجبا- صالحین

63
اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - مشکل امروز ما کامل نبودن افراد در گروه صالحین است. برای تکمیل این افراد و ان شاالله قرار گرفتن در زمره ی اصحاب المهدی چکاری باید بکنیم؟ پاسخ این سوال و نکات ظریف و لطیف دیگر را در این صحبت کوتاه بشنوید.
اذان مشرق 6 دنبال کننده
pixel