قسمت اول از بورس: کانون سوداگری مالی یا تامین مالی تولید

272
272 بازدید
اشتراک گذاری
سخنرانی دکتر بهمن ارمان و دکتر فرشاد مومنی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد.
pixel