گفتگو با آقای دکتر نصیر امد نور سفیر افغانستان در ایران

795

برنامه تلویزیونی سفیران به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی با سایر کشور ها در گفتگو با عالی ترین مقام کشور مورد نظر در ایران می پردازد. سفیران در دفتر خود سفیران، جایی که تا کنون کمتر دیده شده است در فضای صمیمانه به گفتگو می نشینند. این برنامه گفتگو با آقای دکتر نصیر امد نور سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری اسلامی ایران تهیه کننده و مجری: عبداله عبدی