فوتبال علیه دشمن | روایت جذاب تاریخ معاصر فوتبال ایران

550
سینمامارکت
سینمامارکت 692 دنبال‌ کننده

مستند "فوتبال علیه دشمن" روایت تاریخ معاصر فوتبال ایران از منظر فوتبال است و به تاثیر و تاثراتی که فوتبال در جامعه گذاشته و جامعه بر روی آن گذاشته است، می پردازد. این مستند اثر فوتبال را بر وقایع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور مورد بررسی قرار داده است.