تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی

4,659

اگر پس از عمل جراحی حالت تهوع و استفراغ داشتیم چه کنیم؟ بشنوید از دکتر اصغرزاده متخصص بیهوشی

pixel