ناگفته های یک قربانی اسیدپاشی قبل ازمرگ

3,539
سمیه در آخرین روزهای زندگی پرده از قصه پر غصه زندگیش برداشت و برایم گفت که چگونه قبل از اینکه قربانی اسید شود، از آزار شوهر و برادر شوهرش بارها و به انحای مختلف دست به خودکشی زده بود که البته موفقیت آمیز نبوده، هراسان از آینده پیش روی “رعنا” و “نازنین” ، با تمام دردهایش می ساخت تا سایه ای بر سر بی موی رعنا باشد
پرهام نیوز 11 دنبال کننده
pixel