امید واقعی، امید خیالی

62

** آرزوهای دور و دراز عامل ناکام ماندن عمر بن سعد بود... ** حجت الاسلام حاج ابوالقاسم از امید اصحاب امام حسین در شب عاشورا می گوید

pixel