احیا در آسایشگاه کهریزک

291

مراسم شب های احیا هر سال در آسایشگاه کهریزک برگزار می شود. این آسایشگاه معلولان و سالمندان، یکی از مراکز درمانی بزرگ در جنوب تهران و در نزدیکی شهر کهریزک است. مددجویان، مددکاران و پرسنل این آسایشگاه نیز همانند بسیاری از هموطنان، در شب های قدر مراسم احیا را برگزار می کنند. این مراسم معمولاً زودتر از دیگر مراسم عمومی به پایان می رسد و پس از آن، کادر اداری و درمانی حاضر در آسایشگاه تا نیمه های شب قرآن به سر می گیرند و دعا می خوانند. این ویدئو، گوشه هایی از این مراسم، در شب بیست و یکم ماه رمضان است.