زیان عجیب ته سیگار ها برای پوشش های گیاهی

38

رادیو جوان - 30 تیر 98- 08:30| محققان در مطالعات جدید خود دریافتند که ته سیگارها می توانند رشد گیاهان را کاهش دهند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده