مداحی زیبای نه فقط دل که ما، سرمی دیم پای تو هم قدم هم نفس، با شهیدای تو

15,969

بیایید سفر زیارت اربعین مشرف میشویم نائب الزیاره شهداء باشیم - هرکسی از طرف شهیدی، به نیابت اومده زیارت / الهی نمونه هیچ زائری،/ به دلش آرزوی شهادت/ نه فقط دل که ما، سرمی دیم پای تو/هم قدم هم نفس، با شهیدای تو/ نصیری و قمی، ابوحامد، شوشتری/صدرزاده، برونسی، جهان آرا، کشوری/کاظمی و هادی، خرازی و وزوایی/علیپور و سیاح، شاطری و بابایی/فاتح و فهمیده، ابوترابی، چمران/ صیاد و شیرودی، اسکندری و دوران/شهریاری رضایی احمدیّ روشن/ همه ی شهیدا همسفر ما شدن/ کربلا کربلا ما داریم میاییم