فکت روم 1 - اختلال شخصیت مرزی

7,746

موضوع قسمت اول از فصل اول برنامه ی فکت روم اختلال شخصیتی مرزی است. . https://virtualdr.ir . سوالات و پیشنهادات خود را می توانید زیر همین صفحه برایمان کامنت کنید.

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده