نفر اول جشنواره فیلم کوتاه 120 ثانیه ای چهل(واحد48)

287

فیلم چهل و هشت ثانیه تا مرگ 1 ساخته شده توسط کارکنان و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 48 تهران و برگزیده جشنواره 120 ثانیه ای چهل

uast48 4 دنبال کننده
pixel