تاسوعا 96 // گزیده عزاداری محله روح افزا

4,462
گزیده ای از عزاداری هیات زنجیرزنی محله روح افزا در روز تاسوعای حسینی (حسینیه محله چالکا، محرم الحرام 1439)
محله چالکا 226 دنبال کننده
pixel