تاسوعا 96 // گزیده عزاداری محله روح افزا

3,545

گزیده ای از عزاداری هیات زنجیرزنی محله روح افزا در روز تاسوعای حسینی (حسینیه محله چالکا، محرم الحرام 1439)