مهدی جعفری- گروه جهادی پدر مهربان بقیع- 23 اردیبهشت ماه 98

47

عمده فعالیت های خیریه پدر مهربان بقیع بر روی مناطق محروم شهرستان ورامین در استان تهران معطوف است. البته گروه ما سابقه فعالیت در زمینه محرومیت زدایی در استان های آذربایجان شرقی و لرستان را هم دارد. فعالیت های خیریه پدر مهربان بقیع در زمینه های مختلف مرتبط با خانواده استوار است و در همین راستا در زمینه کسب و کار خانواده، فعالیت هایی همچون ایجاد کارگاه خیاطی، کارگاه جوراب بافی، احداث واحدهای خرد مرغداری و ایجاد کارگاه های خانگی سبزی خردکنی در سوابق کاری گروه ما وجود دارد.

میدون
میدون 363 دنبال کننده