فیستول مقعد، درمان و جراحی فیستول

410
فیستول مقعد یکی از بیماری های شایع ناحیه مقعد است. درمان معمولا جراحی است. دو روش جراحی فیستول مقعد در این ویدئو ارائه شده است.
pixel