وضعیت بنفش - به نام احمدی نژاد به کام روحانی

334
انتقاد دولت روحانی از دولت قبل، افکار عمومی را امیدوار به ارائه برنامه ای جامع می کند. حذف پردرآمدها از دریافت یارانه از آن برنامه ها بود. اما مدتی بعد علی رغم شعارهایی که علیه یارانه می داد اعلام کرد که دولت تمایلی به حذف یارانه پردرآمدها را ندارد.
خبرگزاری تسنیم 5.4 هزار دنبال کننده
pixel