اردوی جهادی بسیج دانشجویی پردیس

420
420 بازدید
اشتراک گذاری
کلیپی از اولین اردوی جهادی علمی بسیج دانشجویی پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان مشهد مقدس که برای اولین بار در میان دانشگاه های فرهنگیان کشور انجام گردید
pixel