اطلاعات مفید و مهم درباره ایمپلنت دندان - دکتر حسینیان

9,950
در این روش درمان، ایمپلنت جایگزین دائمی دندان می شود. انتخاب نوع و جنس ایمپلنت دندان و برآورد قیمت ایمپلنت به وضعیت استخوان فک بیمار و نوع پروتز بستگی دارد. ایمپلنت دندان در بهترین شرایط مانند دندان طبیعی به مراقبت نیاز دارد.

u_6909637

7 ماه پیش
مفید بود

u_6906179

7 ماه پیش
قیمت کلش چقدر میشه

u_6906179

7 ماه پیش
چی شد جواب ما را چند سال دیگه میگویید

u_6906179

7 ماه پیش
بلخره یک دست کامل بیمار چند تومان پول باید در نظر بگیره
pixel