اطلاعات مفید و مهم درباره ایمپلنت دندان - دکتر حسینیان

6,527

در این روش درمان، ایمپلنت جایگزین دائمی دندان می شود. انتخاب نوع و جنس ایمپلنت دندان و برآورد قیمت ایمپلنت به وضعیت استخوان فک بیمار و نوع پروتز بستگی دارد. ایمپلنت دندان در بهترین شرایط مانند دندان طبیعی به مراقبت نیاز دارد.

u_6909637

u_6909637

5 روز پیش
مفید بود
u_6906179

u_6906179

6 روز پیش
قیمت کلش چقدر میشه
u_6906179

u_6906179

6 روز پیش
چی شد جواب ما را چند سال دیگه میگویید
u_6906179

u_6906179

6 روز پیش
بلخره یک دست کامل بیمار چند تومان پول باید در نظر بگیره