دلیران چترباز و تکاور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

646

(نماهنگ تدوین شده توسط اینجانب می باشد.) 7 آذر ، روز نیروی دریایی بر همه عزیزان مبارک.

pixel