رامین طباطبایی : ما در هیچ زمانی سمتی در فیبا نداشتیم.

69
طی حکمی از سوی فیبا رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال به عضویت کمیسیون پزشکی فدراسیون جهانی بسکتبال درآمد.
لحظه 943 دنبال کننده
pixel