طراحی وساخت اختراع رباتی که از دیوار راست بالا می رود

1,080

با استفاده از دو پروانه که قابلیت چرخش، یک ربات چهار چرخ، در بخشی از یک آزمایشگاه تحقیقاتی دیزنی ساخته شده است، می توانید از حرکت افقی در امتداد زمین به سنگ نوردی عمودی بر روی دیوار انتقال.سرگیجه از طریق همکاری بین دیزنی تحقیقاتی زوریخ و موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس زوریخ، ETH یا ایجاد شد. دوگانه، ملخ هواپیما مانور ربات به سرگیجه خود محوری، در حالی که یک جفت چرخ فراهم می کند قابلیت فرمان.انتقال زمین

peymin

peymin

3 سال پیش
واقعا!!
peymin

peymin

3 سال پیش
جالب بود
مرکز علم و تکنولوژی کاسپین 1
مرکز علم و تکنولوژی کاسپین 1 واقعا چیزهایی می سازند که هم مفیده هم کاربردی هم آدم دلش می خواهد داشته باشد. نابغه ایرانی خوارزمی بیشترین اختراعاتش کج و خمیده کردن لوله اگزوز اتومبیل است. یا چینی ها ربات ساندویج تحویل میده؟! که چی بشه؟