ساخت فرم اشتراک ایمیل

207
برای سایت خود فرم اشتراک در خبرنامه بسازید. با این ابزار به آسانی از طریق پنل فرم های مختلف بسازید و بصورت کد HTML در سایت خود قرار دهید تا کاربران پس از ثبت اشتراک بصورت اتومات وارد لیست های دلخواه ایمیل شما شوند.
pixel