فراخوان نخستین جشنواره فیلم کوتاه نقش اول

95
جشنواره نقش اول؛ حلقه وصل فیلمسازان با مخاطبین است. فیلمسازان دغدغه ‌مندی که با موضوعات اقتصادی فیلم کوتاه تولید کردند در این جشنواره این فرصت را در اختیار دارند که اثر خود را برای مخاطبین شبکه ایران کالا به نمایش بگذارند و در کنار آثار دیگر به رقابت بپردازند و بینندگان این شبکه داور این رویداد فرهنگی خواهند بود.
pixel