فرقه همبوشی و ضرب و شتم استاد شریفی

160

ضرب و شتم استاد شریفی توسط احمد میرعرب. بعد از رسوایی فرار از مناظره میرعرب و لو رفتن صوتهای او توسط مستبصرین فرقه همبوشی (یمانی) ، احمد میرعرب در اقدامی احمقانه ، اقدام به ضرب و شتم استاد شریفی می کند.

pixel